4.0 שיתוף נתונים בסביבת BIM

תקן זה מותאם לשיתוף פעולה מבוסס תקן BS1192: 2007, אשר מגדיר את התהליך לשיתוף פעולה ושיתוף נתונים יעיל בפרויקט. היכולת לתקשר, להשתמש שוב ולשתף נתונים ביעילות מבלי לאבד נתונים או לפרשם באופן שגוי מהווה מרכיב מרכזי בסביבות שיתופיות.

סטנדרט בריטי - שאלות ותשובות