11.12 מסנני תצוגה

11.12.1 אדריכלי

שםקטגוריותסינון לפיקריטריוניםValue 
דירוג אש 30 דקותתקרות, רצפות
דלתות, קירות 
דירוג אשכולל30
דירוג אש 60 דקותכנ"לדירוג אשכולל60
דירוג אש 90 דקותכנ"לדירוג אשכולל90
דירוג אש: איןכנ"לדירוג אשלא כולל 
אקוסטיקה - גבוההכנ"לדירוג אקוסטיקהגבוה יותר או שווה ל55
אקוסטיקה - נמוכהכנ"לדירוג אקוסטיקהנמוך מ…55
אקוסטיקה - איןכנ"לדירוג אקוסטיקהלא כולל  

 

11.12.2 מבני

שםקטגוריותסינון לפיקריטריוניםValue
     
     

 

11.12.3 MEP

שםקטגוריותסינון לפיקריטריוניםValue
     
     

 

סטנדרט בריטי - שאלות ותשובות