10.5 פרמטרים משותפים

  • קובץ "פרמטרים משותפים" הארגוני מתויק בתיקיית ה"תקנים" בתוך המשאב המרכזי ויתוחזק על ידי צוות ניהול ה- BIM (נספח App 11.15).
  • כאשר יצירת משפחות ספציפיות ל פרויקט מחייבת הגדרת פרמטרים משותפים, יש ליצור קובץ בתוך תיקיית משאב הפרויקט. כאשר תוכן זה מאושר להעברה לספרייה הארגונית, יצורפו הפרמטרים המשותפים הנלווים אל הפרמטרים המשותפים המרכזיים.

 

סטנדרט בריטי - שאלות ותשובות