10.3 ספריות תוכן / משאבי BIM

ספריות תוכן כוללות משפחות ופריטים אחרים לשימוש בתוך BIM.

 • יצירת תוכן ספציפי לפרויקט מומלצת אך תתואם על ידי מנהל פרויקט ה-BIM כדי לוודא שהתוכן נוצר בהתאם לתקן זה ולהנחיות הנלוות אליו לשיטות העבודה הטובות ביותר. 
 • התוכן לא יאוחסן בכונן הקשיח של המשתמשים אלא יהיה משותף באופן מבוקר באמצעות ספריית משאבי פרויקט ה- BIM במטרה לספק גישה אליו לכל חברי צוות הפרויקט. 
 • מתאם פרויקט ה- BIM ייבחן מעת לעת את תוכן הפרויקט לשם הוספתו לספריית משאבי BIM המרכזית כתוכן לקריאה בלבד. 
 • ספריות ברירת המחדל "משפחה" של Revit זמינות דרך ספריית המשאבים המרכזית לקריאה בלבד. כל אלמנט מספרייה זו שמחייב שינוי לפני השימוש בו - יש להעתיק לספריית משאבי הפרויקט.

10.3.1 ספריית משאבי פרויקט BIM

ספריה זו תהווה מאגר לאחסון סטנדרטים ספציפיים של פרויקט לגביהם נדרשת סטייה מתקן זה בשל דרישות פרויקט או לקוח.

 • תקנים, תבניות, כותרות בלוק, משפחות ונתונים אחרים המיוצרים בתהליך להשלמת הפרויקט יישמרו בספריית משאבי פרויקט BIM (ראה סעיף 8.2 - מבנה תיקיות פרויקט).
 • תוספות או שינויים לתוכן שנערכו במשאב זה יבוצעו באופן מבוקר ובאישור מתאם פרויקט ה- BIM.

10.3.2 ספריית משאבי BIM מרכזית

תבניות סטנדרטיות, כותרות בלוקים, משפחות ונתונים אחרים שאינם ספציפיים לפרויקט ישמרו בספריית המשאבים המרכזית על גבי השרת, כהגדרתו בסעיף 8.2.1.

 • תוספות או שינויים לתוכן שנערכו במשאב זה יבוצעו באופן מבוקר ובאישור מתאם פרויקט ה- BIM.
 • התוכן יופרד לפי מוצר תוכנה וגרסה.
 • כאשר התוכן מתעדכן לטובת שימוש בגרסה חדשה יותר של מוצר:
  - יש לשמור את הנתונים המקוריים
  - יש ליצור את הגרסה המעודכנת של התוכן במיקום המתאים עבור מוצר וגרסה אלה. על מנת למנוע "אי התאמה בהמשך" בעת השימוש בתוכן עם גרסת התוכנה לשמה נוצר במקור.
סטנדרט בריטי - שאלות ותשובות