10.1 מבוא

כדי להגביר את היעילות בעבודה עם BIM ועל מנת להבטיח תפוקה עקבית באיכות גבוהה יש לשתף משאבים ותוכן יהיה משותף במהלך העבודה.
פרויקטים מסוימים עשויים לחייב חריגה מתקן זה: אלה יוגדרו במסמך האסטרטגיה של פרויקט BIM.

 

סטנדרט בריטי - שאלות ותשובות