9.12 סימול

סמלים סטנדרטיים כגון נקודה צפונית, סימני סעיף ותזכורות זמינים בתוך קבצי תבנית הדיסציפלינה הספציפית וישמשו כברירת מחדל. ראה נספח 11.3 לסמלי ניווט סטנדרטיים של שרטוט.

9.12.1 סימני סעיף ופירוט
יש לגשת לסימני סעיף ופירוט מקבצי תבנית סטנדרטיים, מאגר ברירת מחדל של Revit או ספריית BIM המרכזית. סימני סעיף ופירוט לשימוש יוגדרו כמופיע בנספח 11.3. 

  • כל הסעיפים צריכים להיות ממוספרים
  • כל הפרטים צריכים להיות מאורגנים בסדר אלפבית. 
  • במידה האפשר, יש לרשום סעיפים ברציפות, מימין לשמאל ומלמעלה למטה על השרטוט בו הם מופיעים. 
  • כל הסעיפים והפרטים יהיו נכון לשני הכיוונים ובהנחיות, כגון: התייחסות למקום בו הסעיף / הפירוט נמצאים בפועל. הוספת מראה מקום לשרטוט לא תכלול את קוד התיקון.
סטנדרט בריטי - שאלות ותשובות