9.10 מידות

סגנונות ברירת מחדל לממד קיימות בתבניות הנלוות וסגנונות חדשים יתווספו רק אם אושרו על ידי מתאם פרויקט ה- BIM. 

  • יש ליצור כל ממד באמצעות כלים מידות רלוונטיים של התוכנה במידת האפשר. אין להעמיס או לדרוס טקסט ממד אך ניתן לצרפו, לדוגמה "1200" (סוג.). 
  • יש להימנע מהעתקת ממד בשרטוט או בתוך מערכת שרטוטים. במידת האפשר.
  • אין לקטוע קווי ממד ולחצות קווי ממד אחרים במידת האפשר.
  • באופן כללי, ממדים יוצבו בשרטוט כך שניתן יהיה לקרוא מצידו התחתון או הימני של השרטוט. 
  • באופן כללי, טקסט ממד יוצב מעל קו הממד ויהיה קריא וברור לקווים אחרים.
  • באופן כללי, סגנונות ממד יאמצו מידות סגנון הנדסה סטנדרטיות וישתמשו בראש חץ סגור 20° מלא. (סטייה: אדריכלים יכולים להשתמש בסגנון סימון אלכסוני). 
  • יחידות ממד יוגדרו מראש בתוך הסגנון, ולא יתבססו על יחידות ברירת מחדל של הפרויקט. 
  • אין לדרוס סגנונות ברירת מחדל של ממד. 

9.10.1 הנחיות להענקת שמות לסגנון ממד 

54321
תאור(יחידות)תו סימוןסגנון סדרהגודל טקסט

 

שדה 1:  גודל טקסט - גודל טקסט המשמש לממד ביחידות המתאימות. כברירת מחדל הגודל יהיה 2.5 מ"מ בפונט Arial Narrow
שדה 2:  סוג סדרה (אופציונאלי) - סוג סדרה של הממד

CON - Continuous- רצף

BAS - Baseline - קו בסיס

ORD - Ordinate - ציר אנכי

שדה 3: תו סימון תיאור תו הסימון המשמש בסגנון הממד כגון נקודה, חץ או סימונים אלכסוניים.

שדה 4: יחידות - יחידות הדיווח של סגנון הממד.
שדה 5: תיאור (אופציונאלי) - אמצעי לאפיון סגנונות ממד ספציפיים

דוגמאות:
1.8-רצף-חץ-(מ"מ)
2.5-רצף-אלכסוני-(מ"מ)-קו מרכזי
2.5-חץ-(מעלות)

 

סטנדרט בריטי - שאלות ותשובות