9.8 אזורי מילוי והצללה

  • נספחים 11.4 ו- 0 מספקים דוגמאות ברירת המחדל של דפוסי מילוי עבור מודל ושימוש בטיוטה, אשר הנטענים לתוך תבניות ברירת המחדל. 
  • דפוסי מילוי אלטרנטיביים ישמשו רק באישור מתאם פרויקט ה- BIM. 
  • הצללה / העתקת דוגמאות יש ליצור באמצעות הכלים הרלוונטיים הזמינים בתוכנה.
  • במידת האפשר, יש להקצות דפוסי הצללה לחומרים הרלוונטיים לאלמנטים, במקום להקצות אותם כטלאים (patches) דו ממדיים. 
  • יש לוודא כי סדר השרטוט והגדרות השקיפות של אזורים מלאים מתאימים למצב כדי לא לכסות מידע גרפי חיוני.

 

סטנדרט בריטי - שאלות ותשובות