9.1 מבוא

סעיף זה מגדיר את הקריטריונים המבטיחים שתצוגת פלט השרטוט המופק מ-BIM תהיה עקבית ובאיכות הגבוהה ביותר. קריטריונים אלה משולבים בתוך קבצי תבנית הדיסציפלינה הספציפית הנלוות למסמך זה.

הערה:
אין באחריות סטנדרט זה להכתיב היבטים המכוסים על ידי טיוטות סטנדרטים לאומיים קיימים אלא רק לתת מענה להיבטים החשובים לאספקת פלט שרטוט איכותי ועקבי בסביבת Revit BIM.

סטנדרט בריטי - שאלות ותשובות