8.8 תצוגת שמות

ההנחיות להענקת שמות ולשימוש בתצוגות נחוצות כדי לתאם את פעילות צוות ולמנוע שינויים בשוגג במסמכי הפלט.
תקן זה מוגבל לתצוגות טיוטה, תצוגות גיליון וכו' (למרות שדפדפן הפרויקט כולל סוגים אחרים של אלמנטים).
תצוגת שמות תהיה עקבית בכל התייחסות  לתצוגה זו. שינוי שם תצוגה יבוצע בזהירות כיוון שכל שינוי יתבטא באופן אוטומטי בכל התיעוד.

שדה 1: רמה (אופציונאלי) - תיאור תמציתי של התוכן ומטרת התצוגה
שדה 2: תוכן - בירור נוסף של מיקום המידע המוצג – במידה האפשר

דוגמאות: 

שם
רמה 1 - תכנית קומה 
רמה 2 - תכנית תקרה 
רמה 3 - תכנית פירוט במעלית 1 
אגף צפון - מערבי של הבניין 
קיר חתך 1 
מעלית דרומית 
 • אין להשתמש בפונקציונלי של Revit המאפשרת לכותרת העליונה בגיליון להיות שונה לשם תצוגה.
  חריגים למידול מבני:
  תצוגה שאמורה לשמש כחלק מתת מבנה או מבנה על. במקרה זה יש לשנות את שם מאפיין התצוגה מ"כותרת גיליון" ל"פרק".
  תצוגה שאמורה לשמש כקיר או הרכבת מסגור. במקרה זה, מאפיין התצוגה "שם תצוגה" יהיה דומה ל" VB-2" ומאפיין התצוגה "כותרת הגיליון" יכונה בדומה ל"הרכבת מסגור - VB-2 ".
 • יש לבטא את רמת השמות כפי שהם צריכים להופיע בלו"ז החדר (כמו גם באופן בו הם יופיעו בחתכים וחזיתות.) אין להוסיף אפסים לפני מספר הרמה.
 • אין לתת לתצוגות שמות למטרות מיון או ארגון הגיוני יותר בדפדפן הפרויקט כיוון שהגדרות הקיבוץ והסינון דואגות לכך אוטומטית (כלומר קידומת שמות הרמה ממוספרת במספרים עוקבים).
 • תצוגת שמות יש לכתוב באותיות גדולות /דפוס.
 • מומלץ ליצור תצוגות עבודה זמניות. הסינון המתואר בסעיף 8.10 יבטיח שהן תשארנה בחלק העליון של חתך ה"התצוגות"  בדפדפן הפרויקט.

8.8.1 תצוגות מיוחדות

ב-Revit תצוגת תוכנית שונה מתצוגות אחרות כיוון שניתן להעתיקן (ללא תיעוד מיקומן כפי שהכרחי בגבהים וחתכים.) כתוצאה מכך נוצרות תוכניות ייעודיות רבות למטרות מיוחדות שהן זמניות או אולי מעולם לא הונחו על כותרת גיליונות. להלן חריגים להנחיות להענקת שמות תצוגה שתוארו לעיל. 

סוג תצוגההנחיות לשםדוגמאות
תוכנית צבעיםצבע - <גורם משנה>צבע – L1
צבע – רמה בסיסית 1
תצוגות נוצרות כדי לתקשר מידע הקשור לאלמנטים העונים על קריטריונים ספציפיים

 

תצוגות מיוצאותיבוא - <גורם משנה>ייצוא – L1
ייצוא – רקע חשמלי רמה 1 
ייתכן ויידרשו קונפיגורציות מיוחדות כדי לספק מידע גרפי ספציפי לדיון מסוים. תצוגות אלה מראות מידע הקשור למקור ולתאריך/שעה של הקובץ המיוצא כפי שתואר בסעיף 7.3.2

 

סוג תצוגההנחיות לשםדוגמאות
תצוגות מיובאותצבע - <גורם משנה>יבוא – L1
יבוא – רמה חשמלית 1
יש להשתמש בתצוגה ייעודית כדי לצרף חומר רלוונטי ומיובא שצריך להפרידו מתצוגות אחרות. (דרישה זו מסייעת למנוע בעיות טכניות ומקלה על השליטה בראות.

 

8.8.2 תצוגות הסבר

ההנחיות להענקת שמות לתצוגות פרטים, כולל תצוגות המשמשות רק כמיכל לפרט AutoCAD מקושר, זהות להנחיות לתצוגות אחרות
יחד עם זאת, כאשר תצוגה מתייחסת לפירוט ייצור של רכיב נפוץ, יהיה רלוונטי לאמץ את הנחיה להענקת שמות המתייחסת לקוד ייחודי הקשור עם אלמנט זה.

שםסוג
A810מערכת אטומה למים
A820בטון חיצוני 
A910מחיצות פנימיות 
A915עמדת כיבוי אש פנימית

 

סטנדרט בריטי - שאלות ותשובות