8.7 הענקת שמות לפרמטר

ישולב בגרסה הבאה 

סטנדרט בריטי - שאלות ותשובות