8.5 שם מערכי עבודה

למערכי עבודה יש להעניק שמות באופן עקבי והגיוני שיסייע לנווט בפרויקט.

הערה:
כיוון שהם נוצרו "כזמינים בכל התצוגות" יש לבדוק את האפשרות בכל מקרה לגופו למעט רהיטים. (לא ניתן לשנות זאת בהמשך)

שדה 1: אזור (אופציונאלי)
ניתן לחלק פרויקטים גדולים באופן אופקי או אנכי לאזורים / רמות ויש לציין זאת בשמות מערכי העבודה במידת האפשר.

שדה 2: תוכן
תיאור תוכן מערכי העבודה; שימוש בבידוד בפרויקטים קטנים יותר, או שילוב אזור או רמה או שניהם בפרויקטים גדולים יותר. בדרך כלל צריכה להיות אחת הפעולות הבאות:
תקרות - תקרות ורכיבים נלווים
ליבות - רכיבים אדריכליים של ליבת המבנה
ריהוט – ריהוט וציוד
רכיבים פנימיים - קירות ודלתות פנימיים
מעטפת חיצונית - קירות מעטפת ופתחים חיצוניים
לוחות - אלמנטים אופקיים כולל גגות
מחזור -מדרגות, רמפות רחבות
מבנה - לוחות ועמודות מבנה 

דוגמאות: 

שם מערך קובץדוגמא לשימוש
L01-Model פרויקט מחולק לרמות
L01_14-Internals פריסה פנימית רב מפלסית
East_Lvl26-Partitionsפרויקט גדול מאוד מחולק לאזורים, רמות ומערכות
Coreפרויקט קטן; כיסוי רמות ליבה
East-Coresפרויקט גדול; כיסוי רמות ליבה

8.5.1 מערכי עבודה לא מוגדרים

אלמנטים מסוימים אינם דורשים הגדרות מערכית עבודה מפורשות בשל ההתנהגות הסטנדרטית של תוכנת Revit.

  • רשתות - נכללות ב"רמות המשותפות" וב"רשתות".
  • אזורים - תצוגת ספציפית שאינה דורשת מערך עבודה.
  • הסבר -  תצוגת ספציפית שאינה דורשת מערך עבודה.
סטנדרט בריטי - שאלות ותשובות