7.2 יצירת רכיב מסווג

בהתבסס על מתודולוגיית פיתוח מודל, כל הרכיבים שנוצרו, או הושגו בדרך אחרת יסווגו, יכונו בשם ויאוחסנו בתיקייה המרכזית של המבנה או הפרויקט בהתאם. אלמנטים יסווגו כדלקמן:

 

 

סיווג רכיב 1 - קונספט

 • מציין מקום פשוט עם רמת פירוט מינימלית לזיהוי, כמו למשל כל סוג של כיסא.
 • ייצוג ממדי שטחי.
 • כללי במונחים של מידע ונתונים טכניים של יצרן.
 • נוצר מחומר עקבי: "קונספט-לבן" או "קונספט ציפוי".

סיווג רכיב 2 - מוגדר

 • מכיל את כל המאפיינים והמידע הטכני הרלוונטיים, ובנוי באופן המאפשר לזהות את סוג החומרים מהם עשויים כיסא ורכיב.
 • בדרך כלל מכיל רמת פירוט דו ממדית המתאימה לקנה המידה "המועדף".
 • מתאים מרבית הפרויקטים.

סיווג רכיב 3 - מעובד

 • זהה לגרסה של סיווג רכיב 2 שתוכננה או נבדקה וכוללת הסבר. שונה רק בהיבט התצוגה התלת ממדי.
 • משמש רק כאשר תצוגה תלת ממדית מספיקה כדי להעריך את הפירוט הנדרש בשל קרבת האובייקט  למצלמה.


חשוב!
במקרה של ספק, על המשתמשים לבחור בפחות גיאומטריה תלת ממדית מאשר יותר, שכן יעילות BIM נמדדת במידה רבה ע"י ביצועי הרכיבים שמודל ה- BIM כולל.

עבודה לפי הסיווג והמתודולוגיה לפיתוח מודל הנ"ל יכולים להתבטא במספר גרסאות של אותו אלמנט הקיים בסיווגים שונים. נושא זה נדון באסטרטגית שמות אובייקטים המוגדרת בסעיף 8.6. 

 • מטרות נוספות של BIM יובילו למפרטים נוספים של התוכן, אשר צריך להיות בנוי כך שיתאים למטרות התוצרים. 
 • בנוסף לסיווג, רכיב יכול להשתמש ברמות פירוט גבוהות, בינוניות או נמוכות כדי לשלוט בתצוגה הגרפית. 
 • אובייקטים שנוצרו בפיתוח של פרויקט יישמרו באזור WIP של תיקיית מבנה הפרויקט.
 • מתאם פרויקט ה-BIM יעריך ויוודא כל לכל רכיב רמת איכות מינימאלית בטרם יגיש אובייקטים חדשים לספרייה הארגונית המאוחסנת בתיקיית המשאבים המרכזית. 
 • לפני שימוש בקנה מידה גדול יש להתייחס לייעוד הרכיבים ולבדוק ולאמת את התוצאות. לדוגמא, יישומי ניתוח מבנה עשויים לדרוש אלמנטים מסוימים עם שמות מוסכמים או קריטריונים אחרים, שבלעדיהם הם לא ניתן יהיה להכירם. ליישומים שונים יש דרישות שונות. 
 • יש לעודד שימוש בקובץ פרמטר משותף של ארגון כדי לשמר עקביות בתהליך שיום (naming) הקבצים השונים במהלך יצירת התוכן. (ראה סעיף 10.5) 
 • כאשר אלמנט אחד נושא מספר רב של סיווגים יש לנקוט זהירות כדי להבטיח שאותם הפרמטרים המשותפים ישולבו באובייקטים, על מנת לשמור על שלמות הנתונים.

7.2.1. פרטי מודל / שרטוט

בתחילת הפרויקט, יש להתייחס לרמת הפירוט המקסימאלית שרוצים לכלול ב- BIM. אם רמת הפירוט אינה מספיקה המידע לא יתאים למטרה ואם רמת הפירוט גבוהה מידי המודל עלול להפוך לבלתי יעיל וקשה לניהול.
מתאם פרויקט ה-BIM יכתיב את הנקודה בה יש להפסיק את הגיאומטריה התלת ממדית ויש להשתמש בפירוט דו ממשי כדי להכין את הפלט שפורסם.
יש לפתח גרפיקה וקטורית דו ממדית שתלווה את הגיאומטריה ותשפר תצוגות נדרשות ללא העמסת מאמץ מיותר על החומרה.  גרפיקה וקטורית דו ממדית אינה בלעדי למידע מפורט / מזויף.
פירוט וטכניקות משופרות ישמשו ככל האפשר על מנת לפשט את מורכבות המודל, אך מבלי להתפשר על איכותו ודיוקו.

מידול תלת ממדי מתבצע ברמת דיוק של 1:50 לערך.

 

סטנדרט בריטי - שאלות ותשובות