7.1 מתודולוגיה לפיתוח מודל

נבנו תבניות סטנדרטיות שנועדו לסייע בפיתוח מתודולוגיה שתשמש לפתח פרויקטים בשלבים מוקדמים שכן היא מאפשרת לפתח מודל במהירות וליצור מודלים גדולים מאוד במינימום דרישות חומרה.

  • התבניות מספקות רק דוגמא אחת של כל רכיב, כמו למשל דלתות. אלמנטים אלה (ראה סיווג 1 בסעיף 7.2) ישמשו לסיווג ושמירת מיקום הרכיב במודל.
  • במהלך פיתוח התכנון ובחירת החומרים והרכיבים המדויקים, יוחלפו אובייקטים אלה בנפרד או כמכלול לסיווגים 2 או 3 ספציפיים יותר.
  • התבנית אף תספק לרכיבים אנליטיים של המבנה דוגמאות לעמודות ומסגרות, המייצגות אלמנטים מפלדה או בטון.
  • המסגרת תהיה בנויה ממצייני מיקום אלה. אם גודל החלק יהיה ידוע בשלב מוקדם ניתן יהיה לבחור את הרכיב מהספריות, אך אין לשער את סוגו ע"י בחירת סעיף ברירת המחדל במודל.

חריג לרכיבי מערכת MEP. במהלך החלפת רכיב מערכת MEP אחד באחר עלולות להתרחש טעויות. כנו כן המתודולוגיה לעיל תשמש לגבי רכיבים שאינם קשורים למערכת בלבד.

דגם שנוצר במקור באמצעות

קונספט רכיבי סיווג

 

רכיבי קונספט סיווג 2 או 3

להחלפה במהלך התכנון

 

סטנדרט בריטי - שאלות ותשובות