5.3 מידול מוכוון מטרה

יש להכין את נתוני ה- BIM בהתאם למטרה, תוך התייחסות לדרישות של כל יישומי התוכנה של המקבל, וזאת על מנת להבטיח שהנתונים המומרים (כמו למשל קישור לחבילות אנליזה או ממשק GIS) יהיו אמינים ונקיים משגיאות.

לדוגמא:
כאשר ממדלים מסגרות מבנה, ישנן תוכנות אנליזה שעשויות לקבוע כי העמודים צריכים לעצור בכל רצפה ללא קשר לכך שבמציאות הן ממשיכות כאורך יחיד.

 

סטנדרט בריטי - שאלות ותשובות