5.2. ניהול נתוני BIM/CAD נכנסים

 • כל נתוני CAD / BIM הנכנסים ירשמו בהתאם לנהלי ניהול הנתונים של הפרויקט. 
 • עותק של נתוני CAD / BIM נכנסים יישמר בפורמט המקורי בתת-התיקייה "נכנסים" של הפרויקט. 
 • מתאם פרויקט ה- BIM יוודא את התאמת הנתונים הנכנסים טרם שיתוף הפרויקט עם כולם באזור המשותף. 
 • שינויים בנתוני CAD / BIM נכנסים יישמרו ברמת המינימום ההכרחית וניתן יהיה להשתמש בהם רק במידה שפורמט הנתונים הנכנסים מעכב את תהליך התכנון.
 • שינויים יבוצעו באישור מתאם פרויקט ה- BIMבלבד.
 • הנתונים ינוקו לפני יבוא או קישור למודל BIM על מנת להסיר את נתונים לא רלוונטיים או זרים העלולים לערער את בסיס הנתונים של BIM. 
 • ייתכן שיהיה צורך להזיז נתוני CAD ל-0,0,0 לפני היבוא - ראה סעיף 7.4
 • פרטים על השינויים שנעשו בניקוי קובץ יתועדו באופן מלא באסטרטגיית פרויקט ה -BIM. 
 • הבעלות על הנתונים הנקיים זה תועבר מהיוצר למחלקת ניקוי. 
 • נתונים נקיים יאוחסנו באזור WIP, אלא אם כן הוחלט לשתף את הפרויקט עם כולם, ובמקרה כזה יאוחסנו באזור משותף. 
 • אחריות להבטחה כי נתונים נקיים נמצאים במחלקה המבצעת את השינויים.

 

סטנדרט בריטי - שאלות ותשובות