2.2 יצירת שרטוטים

  • כל שרטוט יכלול אך ורק את המידע התכנוני לשמו נועד השרטוט.
  • כדי למקסם יעילות יש לאמץ מדיניות של פירוט מינימאלי מבלי להתפשר על איכות ודיוק.
  • כמות השרטוטים צריכה להיות מינימאלית ויש לארגנם באופן הגיוני.
  • כדי שהשרטוטים יהיו מדויקים במהלך כל התכנון ובעת ביצוע תיקונים חוזרים ונשנים - חיוני להימנע מכפילויות תצוגה.

מינימום פירוט ובמיוחד ייתור החזרה על פרטים יהוו הוכחה לאימוץ מלא של השיטה.

 

סטנדרט בריטי - שאלות ותשובות