2.1 BIM

 • תאום - יש למנות מתאם פרויקט BIM לכל פרויקט.
 • אסטרטגיה - יש לקבוע אסטרטגיית פרויקט BIM שתזהה משימות חשובות, תפוקות ותצורת מודל. 
 • פיקוח - יש להסכים על כך מראש ולבדוק את פרויקט ה- BIM באופן קבוע כדי להבטיח את איכות ותקינות המודל ולמסד תהליכי עבודה מוסדרים.
 • איכות המידע – יש לפתח הנחיות ברורות לשיתוף פעולה פנים וחוץ ארגוני על מנת לשמור על איכות המידע הדיגיטלי. 
 • בעלות - יש לזהות למי שייכים האלמנטים השונים במודל לאורך מחזור חיי הפרויקט. 
 • מידול - יש להבין ולתעד בבירור מה צריך למדל ובאיזו רמת פירוט ולהימנע ממידול יתר. 
 • חלוקה - יש לחלק דגמי משנה בין דיסציפלינות שונות ובתוך דיסציפלינות בודדות כדי להימנע מיצירת קבצים בנפח של מעל 100MB (ראה בסעיף 5).
 • שינויים - כל השינויים במודל יבוצעו בפורמט תלת ממדי במקום בטלאים (patches) דו ממדיים וזאת כדי לשמור על תקינות המודל. 
 • פתרון בעיות - יש לבחון התרעות מיוחדות ולפתור סוגיות חשובות באופן שוטף. 
 • קובץ מרכזי – לעולם אין לפתוח את הקובץ המרכזי. כדי ליצור ולעבוד עם קבצים מקומיים ויש להעתיקו בלבד. 
 • חידוש קובץ מרכזי - על מנת למנוע שמירת נתונים מיותרת יש ליצור את הקובץ המרכזי מחדש במרווחי זמן קבועים.
סטנדרט בריטי - שאלות ותשובות